Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem – wzór

16.00 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjechać za granicę pożyczonym pojazdem. Na taką podróż należy uzyskać jednak pisemne upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem.

W większości przypadków respektowane będzie upoważnienie w zwykłej formie pisemnej, jednak niektóre kraje – zwłaszcza te spoza UE – mogą wymagać sporządzenia takiego upoważnienia w formie aktu notarialnego. 

Jeśli pojazd ma obcą rejestrację, to zgodnie z przepisami: „gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo”.

Takim dokumentem może być umowa użyczenia, umowa kupna sprzedaży lub wypełniony wzór upoważnienia do wyjazdu za granicę samochodem pożyczonym od właściciela.

Warto pamiętać, że pisemne upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem może okazać się niezbędne nawet w przypadku pojazdów leasingowanych. Brak takiego upoważnienia będzie miał natomiast przykre konsekwencje, z zatrzymaniem pojazdu na policyjnym parkingu włącznie.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Upoważnienie do wyjazdu za granicę samochodem – wzór