Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem to doskonały sposób na zarezerwowanie prawa do zakupu działki ogrodowej. Taka forma kontraktu bardzo dobrze zabezpiecza interes obu stron i gwarantuje zawarcie w przyszłości umowy przyrzeczonej.

Na jakiej zasadzie odbywa się sprzedaż działek ROD? Jaką rolę pełni zadatek na zakup działki ROD i jak napisać umowę przedwstępną sprzedaży działki ROD z zadatkiem?

Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia przykładowy wzór umowy przedwstępnej – którą pobierzesz powyżej↑

Czym jest umowa przedwstępna?

Umowa przedwstępna to deklaracja stron, zobowiązująca je do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Dokument zawiera wszystkie zatwierdzone przez obie strony umowy warunki transakcji. Na jego podstawie można dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa przedwstępna powinna przyjmować formę pisemną. Należy ująć w niej dane stron, planowany termin zawarcia umowy przyrzeczonej, cenę sprzedaży i pozostałe istotne ustalenia. Jeśli umowa zawierana jest z zadatkiem lub zaliczką, konieczne jest ujęcie stosownej informacji w postanowieniach kontraktu.

Czym jest działka ROD?

Działka ROD nie jest zwykłą nieruchomością, którą nabywa się poprzez zawarcie aktu notarialnego. Jej charakter określają przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Działka ROD jest zatem obszarem wydzielonym z terytorium rodzinnych ogrodów działkowych, na które składają się działki i teren ogólny, służący do wspólnego korzystania.

Jedna działka ROD może mieć powierzchnię nie większą niż 500 m2. Powinna być wykorzystywana tylko w celu zaspokojenia potrzeb działkowca w zakresie prowadzenia upraw, wypoczynku oraz rekreacji.

Na działce można postawić niewielką altankę czy budynek gospodarczy o określonych wymiarach. Można też uprawiać na niej warzywa i owoce na sprzedaż, a nawet hodować zwierzęta, o ile nie przeszkadza to innym działkowcom.

Czy można sprzedać działkę ROD?

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ogrodowej to nieco mylące określenie, ponieważ działek ogrodowych nie da się sprzedać na takiej samej zasadzie jak nieruchomość. Działkowiec nie ma prawa własności do działki, z której korzysta.

Posiada on prawa do działki na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem nie dotyczy zatem przeniesienia prawa własności, a prawa do dzierżawienia, użytkowania działki.

Zgodnie z przepisami wspomnianej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:

Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Oznacza to, że umowa przedwstępna kupna działki ROD jest jak najbardziej legalna i ważna w świetle prawa. Pozwala działkowcowi sprzedać swoje prawa do korzystania z wydzielonego terenu ROD innej osobie.

Umowę przedwstępną kupna-sprzedaży działki strony mogą zawrzeć w dowolnej formie, najlepiej w zwykłej formie pisemnej, natomiast docelową umowę kupna-sprzedaży należy zawrzeć w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

Co więcej, aby nabywca działki został działkowcem i doszło już do podpisania umowy przedwstępnej, musi złożyć wniosek o zatwierdzenie zawartej umowy przez stowarzyszenie ogrodowe.

Na zatwierdzenie takiego kontraktu zarząd ROD ma 2 miesiące od dnia wpłynięcia wniosku.

Jakie znaczenie ma zadatek przy umowie przedwstępnej sprzedaży działki ROD?

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD pdf wypełniona danymi osobowymi stron zobowiązuje je do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej. Pozwala ona dochodzić zawarcia takiej umowy przed sądem, dlatego stanowi bardzo dobrą formę rezerwacji.

Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać wzór umowy przedwstępnej sprzedaży działki w ROD. W treści umowy przedwstępnej wystarczy ująć planowaną datę zawarcia umowy przyrzeczonej oraz jej cenę. Czym charakteryzuje się natomiast umowa przedwstępna z dodatkowym zadatkiem?

Zadatek pełni rolę dyscyplinującą strony do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, nawet bez konieczności wstępowania na drogę sądową. Jest to suma wliczana w koszt zakupu działki, ale niepodlegająca zwrotowi, jeśli potencjalny nabywca wycofa się z zamiaru zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Zadatek pozostaje przy działkowcu, jeżeli nie dojdzie do sprzedaży z winy nabywcy. Jeśli jednak to sprzedający wycofa się z zamiaru zawarcia umowy, będzie musiał zwrócić niedoszłemu nabywcy zadatek w kwocie dwukrotnie wyższej. Strata środków stanowi zatem istotny czynnik mobilizujący oba podmioty do wywiązania się ze swoich zobowiązań.

Jak zostać działkowcem ROD?

Po zawarciu umowy przedwstępnej zakupu działki ROD i podpisaniu umowy, nabywca ma możliwość dokonania dokładnej oceny jej wartości i zawarcia umowy ostatecznej w wyznaczonym terminie.

Czas po zawarciu umowy przedwstępnej może wykorzystać też na zdobycie całej kwoty zakupu – musi pamiętać też o konieczności pokrycia kosztów notarialnych i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Umowę kupna-sprzedaży działki ROD zawiera się przed notariuszem, ale dokument nie musi mieć formy aktu notarialnego. Wystarczająca jest umowa w zwykłej formie pisemnej, z notarialnie poświadczonymi podpisami. Za każdy taki podpis trzeba uiścić opłatę notarialną, a dokument przygotowuje się w trzech egzemplarzach, stąd opłata zostanie pomnożona przez 6.

Z taką umową przyszły działkowiec zgłasza się następnie do zarządu stowarzyszenia ogrodowego, aby uzyskać jej zatwierdzenie. Zarząd ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi na wniosek. Może odrzucić go z ważnych powodów, ale obowiązkowo na piśmie z uzasadnieniem swojej decyzji.

Zakup działki od działkowca ROD to jednak nie jedyny sposób na uzyskanie prawa do dzierżawienia takiego terenu. Działkę da się kupić także bezpośrednio od stowarzyszenia, ale tylko wtedy, kiedy dysponuje ono wolnymi działkami, co niestety zdarza się stosunkowo rzadko.

Warto pamiętać też, że prawo do użytkowania działki ROD nie jest dziedziczone, zatem przepada w momencie śmierci działkowca. Jego osoby bliskie mają jednak pierwszeństwo przejęcia działki po zmarłym. Z odpowiednim wnioskiem w tej sprawie może wystąpić w pierwszej kolejności małżonek działkowca, a w dalszej jego dzieci czy wnuki.

Zsumowanie informacji

Pomimo zawarcia umowy przedwstępnej koniecznej jest także uzyskanie zgody stowarzyszenia ogrodowego na zmianę właściciela ogródka działkowego. W tym kontekście, gdzie na decyzję zarządu czeka się nawet miesiąc lub maksymalnie dwa, strony rezerwują transakcję poprzez umowę przedwstępną na czas oczekiwania na zgodę zarządu ROD.

Zaraz po otrzymaniu zgody od zarządu ROD, może dojść do podpisania umowy przyrzeczonej, czyli finalnej sprzedaży działki ROD w formie aktu notarialnego, co oznaczać będzie ostateczne przeniesienie tytułu własności ROD.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Umowa przedwstępna sprzedaży działki ROD z zadatkiem – wzór
  1. Umowa okej, szybka wysyłka na maila i bezproblemowy kontakt.