Usprawiedliwienie nieobecności na komisji lekarskiej wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Komisje lekarskie ZUS przeprowadzane są w związku z udzielanymi świadczeniami chorobowymi czy rentowymi. Świadczeniobiorca ma obowiązek stawiania się na badaniach w wyznaczonym terminie.

Jeśli tego nie zrobi, powinien złożyć usprawiedliwienie nieobecności na komisji lekarskiej, ponieważ nieusprawiedliwiona nieobecność może doprowadzić do utraty prawa do świadczeń. 

W przypadku nieobecności na komisji lekarskiej lekarz orzecznik może podjąć decyzję o cofnięciu prawa do świadczeń, o przedłużeniu zasiłku lub o wyznaczeniu nowego terminu badania.

Świadczeniobiorca powinien więc w pierwszej kolejności skontaktować się z oddziałem ZUS telefonicznie, aby poznać decyzję orzecznika, a dopiero później przygotować usprawiedliwienie nieobecności na komisji ZUS. 

Nieobecność na komisji lekarskiej ZUS nie musi skutkować natychmiastowym uchyleniem prawa do świadczenia.

Jeśli z ważnych powodów świadczeniobiorca nie stawił się na badaniach, powinien wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór usprawiedliwienia nieobecności na komisji lekarskiej, aby uniknąć konsekwencji niedopełnienia swojego obowiązku. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Usprawiedliwienie nieobecności na komisji lekarskiej wzór
  1. polecam dokument, pomocny