Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu? Odwołanie może okazać się skutecznym sposobem na uniknięcie grzywny w wysokości od 200 zł do nawet 2000 zł. Choć dawniej kierowcy mogli ignorować obowiązek przerejestrowania samochodu, to dzisiaj takie zaniedbanie może sporo ich kosztować. Otrzymanie wezwania do uiszczenia kary nie stanowi jednak sytuacji bez wyjścia, bo można złożyć skuteczne odwołanie.

Jak je napisać? aby uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Kto może zostać ukarany za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Dawniej kara za nieprzerejestrowanie auta była wyższa, ale dotyczyła węższego grona osób. Kiedyś za nieprzerejestrowanie samochodu jego właścicielowi groziła grzywna w wysokości maksymalnie 3000 zł. Dzisiaj jest to kwota od 200 do 2000 zł, nakładana w formie decyzji administracyjnej przez starostę.

Kara za nieprzerejestrowanie samochodu nie dotyczy już jednak jedynie osób fizycznych, jak miało to miejsce przed nowelizacją przepisów. Przedtem zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń, nie stosowano takich kar w odniesieniu do firm, które zawodowo zajmowały się sprowadzaniem samochodów z zagranicy.

Obecnie, ustawa Prawo o ruchu drogowym przewiduje kary finansowe dla osób fizycznych i firm, które:

 • nie poinformowały urzędu o zbyciu lub nabyciu pojazdu, a także o otrzymaniu go w drodze darowizny,
 • nie poinformowały o zmianie stanu faktycznego, która wymaga wprowadzenia zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym,
 • nie zarejestrowały pojazdu sprowadzonego z innego państwa Unii Europejskiej w terminie.

Ile czasu ma właściciel pojazdu na jego przerejestrowanie? Zasadniczo, na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu obywatel ma 30 dni, co wynika z przepisów Kodeksu drogowego. Termin ten liczony jest odpowiednio:

 • od dnia zakupu nowego pojazdu w kraju,
 • od dnia zakupu pojazdu używanego, który był już zarejestrowany w jednym z urzędów w kraju,
 • od dnia sprowadzenia pojazdu z jednego z krajów UE,
 • od dnia dopuszczenia pojazdu do obrotu przez organ celno-skarbowy (dotyczy  pojazdów sprowadzonych spoza UE).

Kara może zostać naliczona zarówno za nieprzerejestrowanie pojazdu, jak i za przerejestrowanie samochodu po terminie. W obu przypadkach warto wiedzieć, jak złożyć od niej odwołanie.

Jak przerejestrować pojazd?

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu nie zostanie nałożona na jego właściciela, jeśli ten dopełni obowiązku i zarejestruje samochód w terminie. Należy pamiętać więc o wspomnianym już okresie 30 dni oraz o tym, że rejestracji można dokonać:

 • osobiście,
 • przez internet,
 • za pośrednictwem poczty,
 • za pośrednictwem pełnomocnika.

Zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu dokonuje się w starostwie powiatowym, w urzędzie miasta lub w urzędzie dzielnicy. Właściciel samochodu potrzebuje do tego celu:

 • danych kupującego i sprzedającego – z umowy kupna-sprzedaży,
 • danych pojazdu, w tym: nazwy marki, typu, modelu, numeru identyfikacyjnego i dotychczasowego numeru rejestracyjnego,
 • kopii dokumentu potwierdzającego transakcję, na przykład umowy kupna-sprzedaży.

Jeśli właściciel pojazdu przerejestruje go w terminie, nie musi martwić się o obciążenie go karą finansową, ani odwoływaniem się od niej. Co, jeśli jednak nowy właściciel pojazdu zarejestrowanego na poprzednika zapomni o tym obowiązku lub nie będzie w stanie zarejestrować pojazdu na czas?

Czy można odwołać się od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Odwołanie od kary za niezgłoszenie zbycia pojazdu to – gwoli ścisłości – odwołanie od wysokości kary, ponieważ jest ona nakładana uznaniowo, decyzją starosty. Ten, mając pełną dowolność w ustalaniu wysokości grzywny, może zadecydować o jej symbolicznym charakterze, czyli nałożyć na właściciela pojazdu karę w wysokości minimalnej – 200 zł.

Kara za nieprzerejestrowanie pojazdu jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej. Już sam dokument informuje właściciela samochodu o możliwości złożenia odwołania. Takie pouczenie wskazuje też termin i organ, do którego ukarany może się odwołać. Jak wygląda to w praktyce?

Kierowca wypełnia wzór odwołania od kary za nieprzerejestrowanie samochodu, kierując pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję administracyjną, czyli za pośrednictwem starosty – ten może sam rozpatrzyć odwołanie lub przekazać je dalej do organu odwoławczego. Każde odwołanie jest bezpłatne, dlatego ukarany nic nie traci na podjęciu takiej próby.

Negatywnie rozpatrzone odwołanie do SKO nie zamyka procesu odwoławczego – właściciel pojazdu może złożyć kolejne odwołanie, tym razem bezpośrednio do sądu administracyjnego.

Jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie pojazdu?

Właściciele samochodów często zastanawiają się, jak napisać odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu, a właściwie – jak je uzasadnić. Warto zacząć jednak od tego, jakie elementy powinno zawierać takie pismo obowiązkowo, aby nie było w nim żadnych braków formalnych.

Każde odwołanie wymaga ujęcia na piśmie:

 • daty i miejsca sporządzenia,
 • danych odwołującego się – tutaj właściciela pojazdu,
 • danych organu odwoławczego związanego z rejestracją pojazdu,
 • odpowiedniego tytułu,
 • oznaczenia decyzji, której dotyczy odwołanie,
 • uzasadnienia,
 • podpisu odwołującego się.

*nic nie stoi na przeszkodzie, aby podać też dane pojazdu.

Zatem jak uzasadnić nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie, aby pismo zostało rozpatrzone pozytywnie? Właściciel samochodu może w swoim odwołaniu:

 • odwołać się do swojej trudnej sytuacji materialnej, która uniemożliwia mu zapłacenie kary,
 • poprosić o rozłożenie kary pieniężnej na raty,
 • poprosić o odstąpienie od nałożenia kary pieniężnej,
 • poprosić o zamianę kary pieniężnej na pouczenie,
 • powołać się na brak wiedzy w zakresie przepisów, które nakładają na niego obowiązek przerejestrowania pojazdu,
 • powołać się na duże kolejki w urzędach, o ile odwołujący się nie ma profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego, więc nie mógł zarejestrować pojazdu przez internet.

Uzasadnienie nieprzerejestrowania pojazdu w terminie powinno być obiektywnie ważne, dlatego nie każdy powód będzie w tym przypadku równie dobry i przekonywujący. Czasami lepiej więc poprosić na piśmie o niższy wymiar kary, podając jako argument, że jest to pierwsze tego typu naruszenie przepisów przez właściciela pojazdu.

Zsumowanie informacji

Finansowa kara za nieprzerejestrowanie auta po jego zbyciu, czy nabyciu wynika z tego, że dane każdego pojazdu zarejestrowanego w Polsce zapisywane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) i dane te muszą być na bieżąco aktualizowane, aby służby odpytujące tę bazę danych, miały prawdziwe i aktualne informacje o pojazdach i kierowcach.

Zatem zbycie i nabycie pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski zawsze wiąże się ze zgłoszeniem tego faktu do wydziału komunikacji (zgłoszenie nabycia pojazdu lub jego zbycia). Natomiast nieprzerejestrowanie zakupionego auta, motocykla, czy też innego pojazdu będzie wiązać się z ryzykiem otrzymania finansowej kary w widełkach od 200 do 2000 zł.

Podsumowując: nowy nabywca samochodu musi zgłosić nabycie pojazdu, natomiast zbywca pojazdu musi zgłosić jego zbycie.

Podstawa prawna: prawo o ruchu drogowym.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Odwołanie od kary za nieprzerejestrowanie samochodu wzór
 1. Dziękuję i pozdrawiam, wszystko ok.