Wezwanie do usunięcia ogrodzenia wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Wezwanie do usunięcia ogrodzenia może sporządzić właściciel nieruchomości w przypadku, kiedy sąsiad wybudował ogrodzenie na jego terenie lub gdy ogrodzenie powstało w granicy działek, ale swoimi elementami narusza prawo własności nieruchomości sąsiedniej.

Bez zgody sąsiada ogrodzenie można wybudować bowiem tylko w taki sposób, aby żadna jego część nie znalazła się na terenie nieruchomości sąsiedniej.

Wezwanie do usunięcia ogrodzenia lub do przesunięcia ogrodzenia na teren własnej posesji jest zgodne z przepisami dotyczącymi prawa własności. Właściciel gruntu może żądać zaniechania naruszeń i przywrócenia stanu poprzedniego, który w tym przypadku oznacza usunięcie ogrodzenia postawionego niezgodnie z przepisami. 

Wzór wezwania do usunięcia ogrodzenia pomaga w przygotowaniu formalnego wezwania, w którym należy wyznaczyć sąsiadowi konkretny termin na podjęcie działań. Po bezskutecznym upływie tego terminu można skierować sprawę do sądu.

Potwierdzenie doręczenia wezwania pełni rolę dowodową w postępowaniu – świadczy o próbie pozasądowego rozwiązania sporu.

Polecane:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Wezwanie do usunięcia ogrodzenia wzór
  1. Wezwanie przygotowane konkretnie i prawidłowo.