Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Jak napisać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy? Chociaż mogłoby się wydawać, że budowa ogrodzenia na terenie własnej posesji to prywatna sprawa jej właściciela, to w praktyce płot zlokalizowany na granicy działek nie może zostać zbudowany bez uzgodnienia tego z właścicielem położonej obok posesji. Inwestor ma prawo zaproponować sąsiadowi wspólną budowę ogrodzenia, ale jeśli chciałby wnieść je samodzielnie, powinien uzyskać zgodę sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy.

Co powinna zawierać taka zgoda? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej↑

Kiedy inwestor potrzebuje zgody na budowę ogrodzenia?

Budowa ogrodzenia w granicy działek to najkorzystniejsze rozwiązanie z punktu widzenia możliwości późniejszego zagospodarowania posiadanego terenu. Przepisy nie określają minimalnej odległości ogrodzenia od granicy działki sąsiada, jak ma to miejsce w przypadku ścian budynku.

Nie oznacza to jednak, że można samowolnie wznieść płot przebiegający wzdłuż granicy nieruchomości. Istotne będą w tym przypadku zagadnienia związane z prawem własności.

Bez zgody sąsiada można postawić ogrodzenie, które w żadnym stopniu nie narusza prawa własności nieruchomości sąsiedniej. Dotyczy to zarówno samego płotu, jak i ewentualnych fundamentów. Pod uwagę należy wziąć też prace związane z budową ogrodzenia i jego późniejszą konserwacją. Jeśli bowiem podczas malowania płotu konieczne będzie wejście w teren sąsiada, takie działanie może zostać uznane za wtargnięcie na prywatną działkę.

Teoretycznie, można zatem postawić ogrodzenie tuż przy granicy działek, upewniając się wcześniej – z pomocą geodety – że płot nie narusza tej granicy nawet o milimetry. Jeśli jednak inwestorowi zależy na dobrych relacjach z sąsiadem lub chce wybudować płot biegnący wzdłuż granicy, powinien uzyskać jego zgodę i ustalić dokładną lokalizację ogrodzenia, choćby przez wzgląd na komfort wykonywania niektórych prac (jak koszenie trawy).

Podsumowując: zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy jest wymagana, ponieważ taka inwestycja narusza prawo własności nieruchomości. Inwestor nie potrzebuje zgody, jeśli jego płot w żadnym stopniu nie będzie oddziaływał na teren nieruchomości sąsiedniej. Warto wziąć tu pod uwagę również sam etap wznoszenia ogrodzenia i jego późniejszej konserwacji.

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia?

Zgoda na budowę ogrodzenia w granicy działek zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi roszczeniami sąsiada czy skierowaniem sprawy na drogę sądową, która mogłaby zakończyć się zobowiązaniem go do usunięcia ogrodzenia.

Dokument można sporządzić w oparciu o sporządzony przez nas wzór zgody sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy. Pismo przyjmuje postać oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na trwałe naruszenie prawa własności poprzez budowę ogrodzenia w granicy. Dokument powinien zawierać między innymi datę i miejsce sporządzenia czy dane osobowe sąsiada oraz oznaczenie jego działki.

Konieczne jest także ujęcie w treści zgody oświadczenia:

  • o zapoznaniu się z planami budowy ogrodzenia,
  • o braku zastrzeżeń względem przedstawionego projektu prac.

Tak sporządzona zgoda z własnoręcznym podpisem sąsiada będzie w pełni chronić interes inwestora.

Budowa wspólnego ogrodzenia na granicy działek

Jeśli sąsiedzi pozostają w dobrych relacjach, korzystnym rozwiązaniem może okazać się wspólna budowa ogrodzenia na granicy działek. W takim przypadku inwestycja przeprowadzana jest wspólnymi siłami, a zbudowany płot należy do właścicieli obu nieruchomości w równym stopniu.

Jeśli sąsiedzi są w stanie dogadać się w sprawie pokrycia kosztów inwestycji i późniejszych wydatków na utrzymanie ogrodzenia, powinni zawrzeć umowę, która reguluje te kwestie. Możliwe jest także zawarcie sąsiedzkiej umowy, w ramach której wskazany zostanie tylko jeden inwestor, a mimo to wzniesione ogrodzenie należeć będzie do obu właścicieli działek. Taka decyzja uzależniona jest już od woli inwestora.

Nawet jeśli sąsiedzkie relacje na dany moment wydają się bardzo dobre,  warto uregulować wszystkie kwestie związane z budową ogrodzenia i jego późniejszym utrzymaniem na piśmie. Można wykorzystać do tego celu wzór umowy z sąsiadem na ogrodzenie, który pozwoli stronom zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych sporów w przyszłości. Dokument powinien uwzględniać przynajmniej takie elementy, jak:

  • dane stron umowy,
  • oznaczenie działek, pomiędzy którymi ma zostać wzniesione ogrodzenie,
  • ustalenia dotyczące podziału kosztów,
  • kosztorys z listą materiałów.

Do umowy z sąsiadem na ogrodzenie należy dołączyć też projekt płotu, który wskazuje jego wysokość, szerokość i sposób budowy.

Czy do budowy ogrodzenia potrzebne jest pozwolenie na budowę?

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia to jedna z formalności, o jakich musi pomyśleć inwestor. Czy budowa ogrodzenia wymaga uzyskania pozwolenia na budowę? Jeśli płot, który nie graniczy z elementami infrastruktury publicznej, nie ma więcej niż 2,2 metra wysokości, inwestor nie potrzebuje pozwolenia na budowę i nie musi dokonywać zgłoszenia.

Warto pamiętać, że ogrodzenie musi posiadać także odpowiedniej szerokości bramę i furtkę. Płot powinien być też bezpieczny dla ludzi i zwierząt, dlatego nie można wykończyć go ostrymi elementami, gdy jego wysokość nie przekracza 180 cm.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda sąsiada na budowę ogrodzenia w granicy wzór