Zgłoszenie budowy ogrodzenia wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Zgłoszenie budowy ogrodzenia jest wymagane, jeśli jego wysokość przekracza 2,2 metra lub gdy znajduje się ono przy drodze gminnej, bądź powiatowej. Zgłoszenie musi uwzględniać rodzaj, zakres, termin i sposób wykonywania robót budowlanych. Pismo składa się w starostwie powiatowym. 

Zgłoszenie budowy ogrodzenia należy wnieść w terminie co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Wynika to z faktu, że tyle czasu organ ma na zgłoszenie sprzeciwu. Jeśli tego nie zrobi, mówimy o tak zwanej milczącej zgodzie, która uprawnia inwestora do rozpoczęcia budowy. W przypadku odmowy inwestorowi przysługuje odwołanie.

Wzór zgłoszenia budowy ogrodzenia to podstawowy dokument, jaki inwestor powinien złożyć w starostwie.

Do wypełnionego druku dołącza się jednak również plan architektoniczny ogrodzenia, czyli rysunek z przekrojem ogrodzenia i wyglądem przęsła, a także oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Niekiedy konieczne jest także przedstawienie uzgodnień z zarządcą drogi.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgłoszenie budowy ogrodzenia wzór