Wezwanie do zapłaty czynszu – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Kiedy lokator zwleka z zapłatą czynszu, wynajmujący nie może automatycznie wypowiedzieć mu umowy najmu.

Musi w pierwszej kolejności upomnieć najemcę, czyli wystosować pisemne wezwanie do zapłaty czynszu, w którym wyznaczony zostanie ostateczny termin płatności. Taki dokument będzie niezbędny na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Wezwanie do zapłaty musi zawierać kilka stałych elementów.

Wzór wezwania do zapłaty czynszu uwzględnia między innymi dane właściciela mieszkania, dane najemcy, oznaczenie okresu, za jaki lokator zalega z czynszem, oznaczenie zaległej kwoty wraz z odsetkami, wskazanie terminu zapłaty wraz z numerem konta do przelewu oraz ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową w przypadku braku terminowej płatności.

Zgodnie z przepisami, jeśli najemca spóźnia się z zapłatą czynszu za co najmniej dwa pełne okresy płatności, wynajmujący ma prawo wypowiedzieć mu umowę najmu bez wypowiedzenia. Wezwanie do zapłaty czynszu będzie jednak niezbędne, jeśli właściciel mieszkania zechce odzyskać te pieniądze na drodze sądowej.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zapłaty czynszu – wzór