Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR

Kategorie: , , Tag:
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać umowę rezerwacyjną najmu mieszkania? Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania znajduje zastosowanie w sytuacji, kiedy najemca jest zainteresowany najmem, ale z różnych przyczyn nie może w danym momencie zawrzeć właściwej umowy najmu.

Taki kontrakt pozwala mu zablokować dla siebie ofertę wynajmu danego mieszkania i zastanowić się nad możliwością zawarcia umowy z właścicielem lokalu. Na czym dokładnie polega umowa rezerwacyjna najmu mieszkania i jak ją prawidłowo napisać?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy rezerwacyjnej, którą pobierzesz powyżej.

Jak zarezerwować mieszkanie na wynajem?

O rezerwacji mieszkania na wynajem myślą przede wszystkim te osoby, które trafiły na ciekawą okazję, a także te, które chcą mieć szansę na spokojne porównanie wszystkich ofert, jednocześnie nie ryzykując utratą możliwości wynajmu lokalu, który już im się spodobał.

Mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji, ładnie wykończone, w przystępnej cenie z pewnością warto dla siebie zarezerwować, czyli doprowadzić do czasowego wykluczenia go z oferty dla innych osób poszukujących lokalu na wynajem.

Jak zarezerwować mieszkanie? Najprościej będzie zawrzeć z wynajmującym umowę rezerwacyjną, umowę rezerwacyjną z elementami umowy przedwstępnej lub umowę przedwstępną. To, która umowa będzie korzystniejsza, zależy przede wszystkim od tego, jak bardzo zdecydowany na wynajem jest potencjalny najemca.

Czym jest umowa rezerwacyjna / przedwstępna?

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania dotyczy zobowiązania wynajmującego lokal do zarezerwowania go dla osoby zainteresowanej najmem, czyli do czasowego wyłączenia oferty z ogłoszeń. Z reguły, umowy rezerwacyjne stosuje się głównie na rynku pierwotnym, czyli przy zakupie mieszkania od dewelopera. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby taką samą umowę zawrzeć przy najmie mieszkania.

Należy pamiętać, że wyróżniamy dwa rodzaje umów rezerwacyjnych:

 • czysta umowa rezerwacyjna, mniej zobowiązująca,
 • umowa rezerwacyjna z elementami umowy przedwstępnej.

W zwykłej umowie rezerwacyjnej nie ma mowy o jakichkolwiek zobowiązaniach dla stron – wynajmujący ma jedynie wyłączyć ogłoszenie najmu na określony czas, np. na tydzień. Najemca może zabezpieczyć taką umowę wpłatą zaliczki czy zadatku. Jeśli jednak właściciel mieszkania zmieni zdanie i złamie warunki umowy, nie czeka go żadna kara.

Potencjalny najemca nie ma też możliwości dochodzenia zawarcia umowy najmu przed sądem. Co więcej, właściciel mieszkania nie będzie zobligowany do żadnego zadośćuczynienia na rzecz potencjalnego najemcy.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku umowy rezerwacyjnej z elementami umowy przedwstępnej. Na czym polega umowa przedwstępna najmu mieszkania?

Do czego zobowiązuje umowa przedwstępna?

Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego zobowiązuje strony do zawarcia umowy przyrzeczonej, czyli do zawarcia umowy najmu w przyszłości, w wyznaczonym do tego terminie. W przypadku zawarcia takiej umowy strony nie mogą bez żadnych konsekwencji zrezygnować z chęci nawiązania stosunku najmu – drugi podmiot ma możliwość doprowadzenia do zawarcia umowy najmu przed sądem.

Umowa przedwstępna wynajmu mieszkania jest znacznie bardziej szczegółowa niż umowa rezerwacyjna. Jeśli ten drugi dokument zawiera elementy umowy przedwstępnej – jest też silniej wiążący dla stron, czyli lepiej zabezpiecza wykonanie umowy przyrzeczonej.

Co powinna zawierać umowa przedwstępna najmu?

Umowa przedwstępna najmu od umowy rezerwacyjnej różni się przede wszystkim szczegółowością. Dobry wzór umowy rezerwacyjnej najmu mieszkania uwzględnia między innymi:

 • dane stron najmu,
 • oznaczenie przedmiotu najmu,
 • planowany termin zawarcia umowy najmu,
 • określenie wysokości czynszu najmu.
Zasady dotyczące zawarcia umowy określa Art. 3531. Zasada swobody umów:

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Im więcej ustaleń znajdzie się w treści takiej umowy, tym lepiej dla strony, której faktycznie zależy na zawarciu w przyszłości umowy przyrzeczonej. A jakie elementy powinny trafić do umowy rezerwacyjnej?

Elementy umowy rezerwacyjnej

Umowa rezerwacyjna nie zobowiązuje stron do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, czyli nie gwarantuje zawarcia umowy najmu. Taki dokument może uwzględniać następujące elementy:

 • miejsce i datę zawarcia,
 • oznaczenie stron,
 • opis przedmiotu umowy,
 • oznaczenie rodzaju najmu,
 • określenie czasu, na jaki oferta ma zostać wyłączona ze sprzedaży,
 • oznaczenie wysokości opłaty rezerwacyjnej – opcjonalnie,
 • podpisy stron.

Dodatkowo umowa rezerwacyjna może:

 • określać prawa i obowiązki stron,
 • określać planowaną wysokość czynszu najmu,
 • określać sposób rozliczenia opłat za media,
 • określać, kiedy najemca mógłby wprowadzić się do mieszkania.

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania nie wskazuje terminu zawarcia umowy najmu w przyszłości – jeśli uwzględnia takie ustalenia, to jest to już element umowy przedwstępnej.

Czy warto zawrzeć umowę rezerwacyjną najmu?

Umowa rezerwacyjna najmu nie jest tak silnie wiążąca dla stron, jak umowa przedwstępna. Jest jednak korzystna zarówno dla wynajmującego, jak i dla najemcy. Temu pierwszemu pozwala oszczędzić czas, jaki musiałby poświęcić na pokazywanie mieszkania innym zainteresowanym osobom. Z kolei temu drugiemu umożliwia dokonanie rezerwacji, która zabezpieczy dla niego lokal atrakcyjny pod względem lokalizacji czy wysokości czynszu.

Jednocześnie, zawarcie takiej umowy nie zmusza żadnej ze stron do nawiązania stosunku najmu, jeśli więc lokator znajdzie ciekawszą ofertę, może zrezygnować ze swojej rezerwacji.

Nierzadko jest to też rozwiązanie, z którego obie strony korzystają w taki sam sposób – umowę rezerwacyjną zawiera się w sytuacji, kiedy lokal zajmują jeszcze inni najemcy, dzięki czemu najem jest płynny, a wynajmujący otrzymuje czynsz w sposób ciągły.

Konsekwencje zerwania umowy rezerwacyjnej uzależnione będą od treści podpisanego dokumentu. W takich okolicznościach niedoszły najemca najczęściej traci wpłaconą opłatę rezerwacyjną, która dla wynajmującego stanowi pewnego rodzaju rekompensatę. Wszystko zależy jednak od charakteru takiej opłaty. Jeśli jest to zaliczka, to pieniądze powinny wrócić do strony, która je wpłaciła.

Natomiast zadatek przy umowie rezerwacyjnej:

 • pozostaje przy wynajmującym, kiedy to najemca rezygnuje z zawarcia umowy,
 • wraca do najemcy w kwocie dwukrotnie wyższej, jeśli to wynajmujący rezygnuje z zawarcia umowy,
 • wraca do najemcy w kwocie pierwotnej, kiedy do zawarcia umowy najmu nie dochodzi z przyczyn niezależnych od stron.

Podsumowanie

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania, która jest częstą formą wstępnej gwarancji – zawiera wiele elementów umowy przedwstępnej, gdzie występuje np.:

 • opłata rezerwacyjna,
 • z góry określona data podpisania właściwej umowy,
 • dane właściciela nieruchomości,
 • dane najemcy,
 • itd.

Przy podpisaniu umowy rezerwacyjnej na najem konkretnej nieruchomości to przede wszystkim najemca powinien dobrze zastanowić się, czy faktycznie jest chętny, by zamieszkać w danym lokalu i danej okolicy, gdyż bardzo często (szczególnie w przypadku wyjątkowo atrakcyjnej nieruchomości) – właściciel mieszkania lub agencja pobierają opłatę rezerwacyjną, która przepada w przypadku niewynajęcia mieszkania.

Główne założenia umowy opierają się właśnie na opłacie rezerwacyjnej, która jest niejako gwarancją na zawiązanie finalnej umowy najmu.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Umowa rezerwacyjna najmu mieszkania WZÓR
 1. Umowa bardzo dobra, zawiera wszystkie potrzebne informacje.