Wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Opinia poradni psychologiczno pedagogicznej jest potrzebna, aby zwolnić ucznia z określonych zajęć, objąć go szczególną opieką w szkole lub przedszkolu czy ustalić indywidualny tok nauczania.

O taką opinię rodzice dziecka muszą wystąpić samodzielnie, składając wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej.

Gotowy do wypełnienia wzór wniosku do poradni psychologiczno pedagogicznej znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach…

Można wykorzystać go w procesie ubiegania się o zezwolenie na indywidualny program nauczania, w procesie starań o zezwolenie na zatrudnianie młodocianych czy też w procesie starań o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi. 

Wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej może złożyć pełnoletni uczeń lub rodzice ucznia niepełnoletniego. Do pisma dołącza się zwykle niezbędny materiał dowodowy, czyli dokumentację z poprzednich badań, zaświadczenia lekarskie, opinię o uczniu czy prace klasowe lub zeszyty ucznia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek do poradni psychologiczno pedagogicznej wzór