Pozytywna opinia o pracowniku wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać pozytywną opinię o pracowniku? Z reguły, opinia o pracowniku jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę po zakończeniu z nim współpracy. Choć taką opinię przygotowuje się na prośbę samego pracownika, w jej treści nie muszą znajdować się same superlatywy.

Pozytywna opinia o pracowniku może zostać wystawiona na jego prośbę jeszcze w trakcie trwania stosunku pracy. Wtedy dokument służy najczęściej jako dowód w postępowaniu sądowym. Może okazać się przydatny jednak także w trakcie poszukiwania nowej pracy.

Jak powinna wyglądać pozytywna opinia o pracowniku? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór opinii – którą pobierzesz powyżej↑

Czym jest opinia o pracowniku?

Opinia pracodawcy o pracowniku jest dokumentem wystawianym nieobowiązkowo, czyli na prośbę samego pracownika. W przepisach Kodeksu pracy nie ma żadnych informacji na temat obowiązku wystawienia takiej opinii na temat osoby zatrudnionej.

Zatem to przełożony decyduje, czy taką opinię wystawi i jakie informacje w niej uwzględni.

Warto pamiętać więc, że opinia o pracowniku nie musi być pozytywna. Zwykle jednak, kiedy pracodawca nie jest w stanie pozytywnie wypowiedzieć się o danej osobie, woli odmówić jej wystawienia opinii.

Dokument najczęściej przygotowywany jest po zakończeniu okresu trwania umowy, praktyk, okresu próbnego czy stażu, tj. momencie zakończenia współpracy, jako podsumowanie i referencje dla pracownika.

Czasami jednak pracownik prosi o taką opinię w trakcie trwania umowy, a wtedy jest to najczęściej tak zwana opinia o pracowniku do sądu, pomocna między innymi w sprawach o ustalenie opieki nad dzieckiem.

Do czego odnosi się opinia o pracowniku?

Opinię o pracowniku zawsze przygotowuje się w określonym celu, a to dyktuje poniekąd treść takiego dokumentu. Jeśli opinia ma służyć ułatwieniu znalezienia pracy, pracodawca skupi się na umiejętnościach pracownika, jego wiedzy, sukcesach zawodowych.

Kiedy jednak dokument ma być przedstawiony w sądzie, przełożony większy nacisk położy na cechy charakteru pracownika – jego sumienności, kulturę osobistą, relacje ze współpracownikami, dyscyplinę i tak dalej.

Dobry przykład opinii o pracowniku powinien uwzględniać opis pracownika jako osoby zatrudnionej, wykonującej powierzone jej zadania, a także opis relacji pracownika z innymi osobami.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokument wskazywał konkretne cechy charakteru pracownika, jeśli miały one wpływ na wykonywaną przez niego pracę lub zostały dzięki niej uwypuklone.

Jakie elementy powinna zawierać opinia o pracowniku?

Przykładowa opinia o pracowniku to wzór, na podstawie którego łatwiej jest przygotować dokument uwzględniający wszystkie istotne informacje. W zależności od celu i okoliczności przygotowania takiej opinii pismo może odnosić się do:

 • kwalifikacji zawodowych pracownika,
 • osiągnięć pracownika,
 • sposobu realizacji obowiązków pracowniczych,
 • relacji międzyludzkich,
 • relacji na linii podwładny-przełożony.

Dokument wymaga też ujęcia pewnych danych formalnych, w tym:

 • oznaczenia daty i miejsce sporządzenia opinii,
 • oznaczenie podmiotu wystawiającego opinię,
 • oznaczenie pracownika, którego opinia dotyczy (dane osobowe, stanowisko, okres współpracy).

Następnie pracodawca może opisać – wedle uznania:

 • obowiązki pracownika,
 • umiejętności pracownika,
 • kwalifikacje pracownika,
 • kompetencje miękkie pracownika,
 • relacje pracownika z innymi osobami zatrudnionymi,
 • ogólną postawę pracownika.
Wskazane jest również, aby dokument zawierał podsumowanie i ogólną ocenę. Wystarczy napisać zatem, że pracownika ocenia się “pozytywnie” lub “dobrze/bardzo dobrze/wzorowo”.

Czym powinna charakteryzować się pozytywna opinia o pracowniku?

Jak sama nazwa wskazuje, pozytywna opinia o pracowniku powinna być zbiorem jego atutów, mocnych stron, zalet, osiągnięć i umiejętności. Mimo to wartościowa opinia musi być dokumentem przygotowanym rzetelnie oraz spersonalizowanym.

Skopiowanie jednej z opinii dostępnych w Internecie nie przyniesie pracownikowi żadnych korzyści, a to przecież ze względu na konkretny cel wnosi on do pracodawcy prośbę o wystawienie takiego dokumentu.

Opinia powinna być więc pozytywna, ale nie przesadzona. Lepiej uwzględnić w niej nieznaczne „wady” pracownika, niż przepełniać dokument samymi superlatywami. Jeśli natomiast pracodawca nie ma nic do zarzucenia osobie zatrudnionej, opinię może uwiarygodnić, przedstawiając w niej konkretne przykłady zachowań i inne uzasadnienia dla swojej oceny.

Poza tym zaleca się napisać opinię o pracowniku prostymi słowami, ponieważ zbyt wyszukane słownictwo sugeruje brak autentyczności. Niemniej jednak pismo powinno zostać sporządzone schludnie, bez błędów – najlepiej jest wydrukować je na jednej stronie w formacie A4.

A czy opinia o pracowniku może być negatywna? Co do zasady, jest to możliwe, ale w praktyce przełożeni raczej unikają wystawiania negatywnych opinii, ponieważ w żaden sposób nie służą one pracownikowi. Warto pamiętać jednak, że nawet w pozytywnej opinii mogą pojawić się nieco mniej przyjemne dla pracownika stwierdzenia i nie jest to niczym złym – tak naprawdę poprawia wiarygodność dokumentu.

Kiedy przydaje się opinia o pracowniku do sądu?

Z prośbą o wystawienie opinii o pracowniku może wystąpić sam pracownik lub sąd. Osoba zatrudniona poczyni takie starania we własnym interesie, czyli wiedząc, że pracodawca będzie w stanie wypowiedzieć się na jej temat pozytywnie.

Opinia od pracodawcy jest przydatna głównie w sprawach rodzinnych, na przykład przy ubieganiu się o opiekę nad dzieckiem, w sprawach o przywrócenie praw rodzicielskich czy o podział majątku wspólnego. W takim przypadku dokument może skupiać się na charakterze pracownika i jego ogólnej postawie.

Czasami opinia potrzebna jest także do sądu pracy, na przykład w postępowaniu związanym ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Jeśli pracownik wykaże, że w poprzedniej pracy doskonale wykonywał swoje obowiązki, nie łamał regulaminu i stosował się do zasad dyscypliny, łatwiej będzie mu walczyć o swoje prawa przed sądem pracy w obliczu niesłusznej dyscyplinarki.

Przygotowując opinię do sądu, pracodawca musi dbać o prawdziwość swoich twierdzeń. Nie może zawrzeć w dokumencie żadnych fałszywych informacji, ponieważ ryzykuje między innymi utratą wiarygodności swojej firmy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Pozytywna opinia o pracowniku wzór
 1. Pismo zawiera wszystkie niezbędne elementy i z ręką na sercu mogę polecić zakup tego dokumentu.