Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny – wzór

16.00 

Pracodawca może powierzać swoim pracownikom inne obowiązki na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku, zatem może również tymczasowo przenosić pracowników na inne działy czy do innych oddziałów.

Jeśli zmiana ma być jednak długotrwała, konieczne jest wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w umowie o pracę. Zasady te dotyczą również pracowników szpitali. 

Jeśli pielęgniarka chce pracować na innym oddziale, powinna złożyć podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny. Kierujący placówką rozpatruje takie pismo zgodnie z własną wolą i możliwościami – nie ma obowiązku zaakceptowania prośby pracownika. 

Jeśli podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny zostaje uwzględnione, pracownik i pracodawca zawierają porozumienie i podpisują aneks do umowy o pracę, którym zmieniają jeden z warunków pracy i płacy, czyli miejsce wykonywania pracy.

W przeciwnym razie jedyna możliwość, jaką ma pracownik to złożenie wypowiedzenia lub kontynuowanie pracy na danym oddziale. Jak poprosić dyrektora/ordynatora o przeniesienie? Najprościej wypełnić w tym celu przygotowany przez nas wzór podania o przeniesienie na inny oddział szpitalny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie na inny oddział szpitalny – wzór