Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór

16.00 

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę prowadzi do podpisania tak zwanej umowy o kształceniu pracownika (lojalka) – pod warunkiem że pracodawca zgodzi się na takie rozwiązanie. Przełożony może pokryć nawet do 100% kwoty czesnego, a także koszty dojazdów, zakwaterowania czy zakupu podręczników. Powinien też udzielić pracownikowi niezbędnego urlopu.

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę musi zostać odpowiednio uzasadniony. Pracownik może podjąć naukę na kierunku związanym z branżą, w której działa przedsiębiorstwo, motywując wniosek podniesieniem swoich kwalifikacji i korzyściami, jakie wynikają z tego dla firmy pracodawcy. 

Wzór wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę wypełnia pracownik, który chce podnieść swoje kompetencje. Należy pamiętać, że przełożony nie ma obowiązku udzielenia zgody na takie dofinansowanie.

Jeśli zaś odpowie na wniosek pozytywnie i strony zawrą umowę o kształceniu, to pracownik musi mieć na uwadze, że będzie zobowiązany do pracy w danej firmie przez określony w kontrakcie okres czasu – jeśli wypowie umowę, może zostać obarczony obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór