Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór

Kategorie: ,

16.00 

Nadanie klauzuli wykonalności to wstęp do postępowania egzekucyjnego. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sporządza wierzyciel w sytuacji, kiedy dłużnik nie spłaca długu pomimo rozwiązania sprawy przed sądem.

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym, który potwierdza, że uzyskany tytuł egzekucyjny spełnia wymogi prawne i stanowi podstawę wykonania egzekucji. 

Wierzyciel może przygotować stosowne pismo w oparciu o nasz wzór wniosku o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu.

Pozwala to na rozpoczęcie przymusowej egzekucji z majątku dłużnika, czyli na przekazanie długu w ręce komornika. Warto pamiętać też, że złożenie takiego wniosku przerywa bieg przedawnienia.

Aby wniosek o nadanie klauzuli wykonalności był skuteczny, należy ująć w nim dane wierzyciela i dłużnika, a także oznaczenie właściwego Sądu Rejonowego, do którego skierowane jest pismo.

We wniosku wierzyciel wnosi o nadanie klauzuli wykonalności, a także wskazuje, czy dłużnik ma ponieść związane z tym koszty.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności wzór