Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Kategorie: ,

16.00 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzice mogą skierować do zarządzającego szkołą dyrektora między innymi w przypadku:

  • niepełnosprawności,
  • niedostosowania społecznego,
  • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
  • zaburzeń zachowania lub emocji,
  • specyficznych trudności w uczeniu się,
  • choroby przewlekłej,
  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom wszyscy nauczyciele, wychowawcy, a także pedagog szkolny. Pomoc udzielana jest we współpracy z poradniami specjalistycznymi. 

Należy pamiętać, że wzór wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wykorzystać nie tylko dziecko pełnoletnie czy rodzic dziecka niepełnoletniego, ale również dyrektor, nauczyciele, pielęgniarka środowiskowa, pomoc nauczyciela, pracownik socjalny czy asystent rodziny.

Składając wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, należy wiedzieć, że taką pomocą objęty zostanie nie tylko uczeń, ale również jego opiekunowie – w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną