Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne wzór

16.00 

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne może wykorzystać właściciel nieruchomości, na której posadowiony bezprawnie obiekt utrudnia mu swobodne zagospodarowanie terenu.

Aby pismo było zasadne, należy upewnić się, czy żaden z poprzednich właścicieli gruntu nie wyraził zgody na postawienie słupa, a także czy nie ustanowiono dla danej nieruchomości służebności gruntowej oraz, czy nie doszło do zasiedzenia.

Jedynie w przypadku, kiedy operator nie dysponuje żadnym prawem do dysponowania nieruchomością, odszkodowanie za słupy będzie należne właścicielowi posesji.

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne należy skierować do odpowiedniego dostawcy energii. Jednocześnie właściciel nieruchomości może ubiegać się o usunięcie lub przesunięcie obiektów znajdujących się na jego terenie. 

Wzór wniosku o odszkodowanie za słupy energetyczne uwzględnia takie elementy jak opis obiektów, oznaczenie adresu nieruchomości czy wysokość oczekiwanej kwoty odszkodowania. Wypełniony druk należy przesłać na adres zakładu energetycznego. 

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o odszkodowanie za słupy energetyczne wzór