Wniosek o wymianę słupa energetycznego – wzór

Kategorie: , Tag:

16.00 

Wniosek o wymianę słupa energetycznego (na nowy) składa właściciel nieruchomości, na której znajduje się obiekt do właściwego operatora energetycznego, odpowiedzialnego za stan techniczny słupów. Pismo jest uzasadnione, jeśli słup posiada wyraźne pęknięcia czy ubytki wskazujące na ryzyko zawalenia lub przewrócenia całej konstrukcji.

Wniosek o wymianę słupa energetycznego nie zostanie uwzględniony, jeśli właściciel nieruchomości wystąpi z nim ze względów estetycznych. W takim przypadku wymiana będzie możliwa tylko na koszt właściciela posesji.

Natomiast w sytuacji, kiedy słup wymaga wymiany z uwagi na zły stan techniczny, koszty takiej inwestycji powinien pokryć jego właściciel, czyli firma energetyczna.

Wzór wniosku o wymianę słupa energetycznego został przygotowany tak, aby maksymalnie ułatwić właścicielom działek przygotowanie stosownego pisma w tej sprawie.

Po wypełnieniu i podpisaniu dokumentu wystarczy przesłać go listem poleconym na adres odpowiedniego zakładu energetycznego. Jeśli firma odrzuci wniosek, sprawę można skierować do nadzoru budowlanego. 

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wymianę słupa energetycznego – wzór