Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR

16.00 

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom i nie ma znaczenia, czy dziecko urodziło się w małżeństwie czy też nie. O ograniczeniu władzy rodzicielskiej może zadecydować jedynie sąd w drodze orzeczenia.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ma prawo złożyć jeden z rodziców w przypadku, kiedy opiekunowie żyją osobno lub gdy drugi opiekun podejmuje działania zagrażające dobru małoletniego. 

Wzór wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej można wykorzystać w sytuacji, kiedy rodzice dziecka żyją osobno i nie są w stanie porozumieć się co do takich kwestii jak wybór szkoły, miejsca zamieszkania czy lekarza.

W takiej sytuacji sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej z uwagi na dobro dziecka, co ułatwia opiekunowi mieszkającemu z dzieckiem wykonywanie władzy rodzicielskiej. 

Również w przypadku, kiedy jeden z rodziców nadużywa władzy rodzicielskiej, nie korzysta z niej w sposób właściwy lub nie korzysta z niej w ogóle, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej jest zasadny.

Sąd wyda orzeczenie w tej sprawie, jeśli stwierdzi, że istnieje realne zagrożenie interesów osobistych i majątkowych dziecka.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej – WZÓR