Wniosek o przysposobienie dziecka – wzór

16.00 

O przysposobieniu dziecka może orzec tylko sąd. Wypełniony wzór wniosku o przysposobienie składa się do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby przysposabiającej lub osoby mającej być przysposobioną (dziecka). Wniosek jest wolny od opłat sądowych. 

Przysposobienie dziecka może być pełne lub niepełne. Pełne przysposobienie prowadzi do odebrania wszelkich praw rodzicom biologicznym. W takim przypadku zmienia się również dane w akcie urodzenia dziecka.

Natomiast przysposobienie niepełne nie wiąże się z całkowitym zerwaniem więzi z biologicznymi krewnymi – dziecko dziedziczy po przodkach, a w jego akcie urodzenia widnieją dane na temat pochodzenia. Wniosek o przysposobienie powinien określać, czy ma to być przysposobienie pełne, czy niepełne. 

Proces przysposobienia dziecka jest procesem długotrwałym. Wniosek o przysposobienie z uzasadnieniem nie jest jedynym dokumentem niezbędnym w ramach tej procedury.

Kandydat przysposabiający musi przygotować w tym celu również swój życiorys, zaświadczenie o niekaralności czy zaświadczenie o zatrudnieniu i otrzymywanym wynagrodzeniu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o przysposobienie dziecka – wzór