Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka – wzór

16.00 

Ustanowienie opiekuna prawnego to rozwiązanie, które stosuje się w przypadku, gdy dana osoba – najczęściej małoletni – nie może zadbać samodzielnie o siebie i swoje interesy. Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka składa się do sądu rodzinnego. 

O ustanowienie opiekuna prawnego dla dziecka można wnioskować tylko w określonych sytuacjach.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka będzie uzasadniony, jeśli rodzice dziecka nie żyją, są nieznani lub zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a także, gdy matka dziecka jest małoletnia, a ojciec pozostaje nieznany lub gdy oboje rodzice są osobami ubezwłasnowolnionymi. 

Co ważne, sprawa o ustanowienie opiekuna prawnego dla dziecka pozbawionego opieki powinna zostać wszczęta z urzędu, ale każda osoba, która ma wiedzę na temat tego, że małoletni pozostaje bez opieki, ma obowiązek poinformować o tym na przykład policję lub złożyć wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla małoletniego dziecka – wzór