Umowa zniesienia współwłasności wzór

17.00 

Każdy ze współwłaścicieli ma prawo żądać zniesienia współwłasności rzeczy wspólnej. Jeśli współwłaściciele zgadzają się w tej kwestii, mogą zawrzeć umowę zniesienia współwłasności w formie pisemnej.

Gdy przedmiotem współwłasności jest nieruchomość, umowa zniesienia współwłasności musi zostać zawarta u notariusza.

Umowa zniesienia współwłasności jest rozwiązaniem dostępnym tylko w przypadku, kiedy każdy ze współwłaścicieli wyraża zgodę na taki sposób zniesienia współwłasności. Umowa może wiązać się z odpłatnym lub nieodpłatnym zniesieniem współwłasności.

Do przygotowania umowy współwłaściciele mogą wykorzystać nasz gotowy do wypełnienia wzór umowy zniesienia współwłasności, który ułatwia ujęcie w piśmie wszystkich wymaganych informacji i ustalenie warunków porozumienia.

Umowa powinna określać przedmiot zniesienia współwłasności, wartość przedmiotu zniesienia współwłasności, sposób płatności w przypadku odpłatnego zniesienia współwłasności, a także warunki i datę wydania przedmiotu umowy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa zniesienia współwłasności wzór