Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Opiekuna prawnego dla osoby dorosłej ustanawia się w sytuacji, kiedy dana osoba jest w podeszłym wieku, jest ciężko chora lub została ubezwłasnowolniona.

Ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą znajduje zastosowanie w przypadkach, kiedy osoba objęta wnioskiem nie jest w stanie samodzielnie zadbać o własne interesy.

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej składa się do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich, odpowiedni ze względu na miejsce pobytu osoby objętej wnioskiem.

Wypełniając wzór wniosku o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej, warto pamiętać o uzupełnieniu dokumentu o dowody, potwierdzające potrzebę wyznaczenia opiekuna prawnego.

Będą to między innymi zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności czy postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu.

Na wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej sąd wskazuje odpowiednią osobę do pełnienia takiej roli. Najczęściej jest to sam wnioskodawca, czyli najbliższy członek rodziny osoby objętej wnioskiem, np. małżonek, dzieci, rodzeństwo czy rodzice. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o ustanowienie opiekuna prawnego dla osoby dorosłej – wzór