Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami, tymczasowo aresztowany może kontaktować się z innymi osobami po uzyskaniu zgody na widzenie od prokuratora lub sądu, do którego dyspozycji pozostaje.

Pisemny wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym składa się więc odpowiednio do sądu lub do prokuratury. Pismo może zostać odrzucone, jeśli osoba prosząca o widzenie jest świadkiem w sprawie i nie została jeszcze przesłuchana.

Z tymczasowo aresztowanym nie może spotkać się każdy. Prawo do widzenia przysługuje osobie najbliższej. Oznacza to, że wzór wniosku o widzenie z tymczasowo aresztowanym może wypełnić i złożyć do sądu lub prokuratury między innymi małżonek, wstępny, zstępny czy powinowaty tymczasowo aresztowanego. 

Aby uzyskać zgodę sądu lub prokuratora, wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym należy przygotować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pismo musi uwzględniać sygnaturę akt sprawy, dane tymczasowo aresztowanego, dane osoby proszącej o widzenie wraz z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także określenie, czy prośba dotyczy jednokrotnego, czy wielokrotnego widzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o widzenie z tymczasowo aresztowanym wzór