Wniosek o wypłatę odprawy rentowej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę odprawy rentowej? Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje pracownikowi w momencie rozwiązania umowy, gdy pracownik uzyskał prawo do renty lub emerytury po ustaniu stosunku pracy, ale jeszcze w trakcie zatrudnienia złożył u pracodawcy odpowiedni wniosek o wypłatę świadczenia.

Aby wniosek o wypłatę odprawy rentowej został rozpatrzony pozytywnie, pracownik musi spełnić łącznie cztery przesłanki:

  • spełnienie warunków uprawniających do nabycia renty albo emerytury,
  • przejście na rentę albo emeryturę,
  • ustanie stosunku pracy,
  • zaistnienie związku pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę albo emeryturę.

Wzór wniosku o wypłatę odprawy rentowej może wykorzystać więc pracownik, który przeszedł na rentę z tytułu niezdolności do pracy, o ile miało to związek z zakończeniem stosunku pracy między nim a pracodawcą. 

Zasady i procedurę nabywania świadczeń emerytalno-rentowych określa ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z której wynika, iż prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przyznaje organ rentowy w wyniku przeprowadzonego postępowania.

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej należy uzupełnić więc o decyzję organu rentowego o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o wypłatę odprawy rentowej – wzór