Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka

16.00 

O zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka rodzice małoletniego wnioskują wspólnie.

Wzór wniosku o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka przydaje się między innymi w przypadku chęci odrzucenia spadku w imieniu osoby nieletniej, celem ochrony małoletniego dziecka przed dziedziczeniem długów. 

Nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że nawet posiadając pełnię władzy rodzicielskiej nie może samodzielnie w imieniu dziecka podejmować czynności prawnych przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Potrzebuje do tego zgody wydanej przez Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich, zgodny z miejscem zamieszkania dziecka.

Decyzja wydawana jest po przeanalizowaniu, czy czynność, której dotyczy wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka, leży w interesie małoletniego.

Warto pamiętać, że wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka podlega opłacie sądowej w stałej kwocie 100 zł.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka