Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami, dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców,  o ile nie jest to sprzeczne z jego interesem.

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem może dotyczyć zatem zarówno ich ograniczenia lub całkowitego zakazania, jak i zwiększenia częstotliwości spotkań czy zmiany formy kontaktów. 

Jeśli dobro dziecka pod opieką jednego z rodziców jest zagrożone, warto wykorzystać wzór wniosku o zmianę kontaktów z dzieckiem, aby znacząco je ograniczyć. Osobiste spotkania można zamienić w takim przypadku na rozmowy telefoniczne czy kontakty pod nadzorem innych członków rodziny.

Będzie to uzasadnione w przypadku, kiedy opiekun zachowuje się wobec dziecka agresywnie, nie potrafi sprawować nad nim samodzielnej opieki czy też stawia się po dziecko pod wpływem alkoholu.

Z drugiej strony, wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem może dotyczyć także ich rozszerzenia. Jeżeli częste przebywanie z rodzicem służy dobru małoletniego, pismo powinno zostać rozpatrzone pozytywnie przez sąd.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę kontaktów z dzieckiem wzór