Wniosek o zmianę nazwiska – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zmiana nazwiska to rozwiązanie dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. Wniosek o zmianę nazwiska może złożyć osoba, której nazwisko jest ośmieszające albo poniżające. Nazwisko wolno jest zmienić na nazwisko używane czy noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Wniosek o zmianę nazwiska należy adresować do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. Jeśli pismo dotyczy osoby małoletniej, w jej imieniu wniosek składają rodzice lub opiekunowie prawni.

Warto pamiętać, że nie można ubiegać się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne lub wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności społecznej czy wojskowej (chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o takim nazwisku).

Aby doprowadzić do zmiany nazwiska, wzór wniosku o zmianę nazwiska należy wypełnić aktualnymi danymi osobowymi, wybranym nowym nazwiskiem i stosownym uzasadnieniem. Poza tym, do pisma dołącza się obowiązkowo odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa lub inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o zmianę nazwiska – wzór