Wyjaśnienie do Straży Miejskiej wzór

16.00 

Pismo do straży miejskiej dotyczy najczęściej przyznanego kierowcy mandatu za złe parkowanie. Jeśli właściciela pojazdu zobligowano do złożenia w tej sprawie wyjaśnień, ma on szansę odwołać się od nałożonej kary i zostać zwolnionym z obowiązku uiszczenia mandatu.

Wyjaśnienie do straży miejskiej powinno przyjmować formę pisemną i odnosić się ściśle do otrzymanego wezwania poprzez podanie jego numeru i daty.

Aby udzielić odpowiedzi na pismo od straży miejskiej, zainteresowany może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór wyjaśnienia do straży miejskiej, który uwzględnia dane osobowe nadawcy i adresata, odpowiedni tytuł dokumentu oraz miejsce przeznaczone na treść wyjaśnień. 

W zależności od sytuacji, wyjaśnienie do straży miejskiej będzie oparte na innych argumentach. Jeśli jednak dotyczy ono mandatu za złe parkowanie, warto powołać się między innymi na ciągły problem z brakiem wolnych miejsc postojowych czy brak negatywnych skutków zaparkowania, np. na pasie zieleni. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wyjaśnienie do Straży Miejskiej wzór