Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego – wzór

16.00 

Umowa najmu instytucjonalnego wygasa w terminie, na jaki została zawarta, a także po wypowiedzeniu jej przez jedną ze stron. Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego wynajmujący może złożyć z przyczyn ustawowych lub z przyczyn wskazanych w samej umowie.

Najczęściej jest to zaleganie z zapłatą czynszu za co najmniej 3 pełne okresy płatności.
 

Zgodnie z przepisami, wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego można złożyć nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Z kolei najemca składa wypowiedzenie umowy najmu w przypadku, gdy lokal ma wady uniemożliwiające korzystanie z niego w sposób przewidziany w umowie, a także w innych przypadkach opisanych w tym dokumencie. 

Wypowiedzenie umowy zawsze musi przyjmować formę pisemną. W przypadku najmu instytucjonalnego można przygotować je w oparciu o nasz wzór wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego, który wystarczy wypełnić i doręczyć drugiej stronie tak, aby ta mogła zapoznać się z dokumentem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego – wzór