Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – wzór

16.00 

Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć lokatorowi umowę najmu zarówno w przypadku umowy zawartej na czas określony, jak i nieokreślony.

Zgodnie z przepisami, wynajmujący może wypowiedzieć umowę nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego musi przyjmować formę pisemną.

Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana w każdym momencie nawet bez podania przyczyny.

Natomiast umowa najmu zawarta na czas określony może zostać rozwiązana przed terminem jedynie w uzasadnionych przypadkach – opisanych w samej umowie lub w przepisach.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego najczęściej zostaje uzasadnione między innymi nieprawidłowym korzystaniem z lokalu przez najemcę czy zaleganiem z opłatami za czynsz za dwa pełne okresy płatności. 

Pisemne wypowiedzenie można przygotować w oparciu o nasz wzór wypowiedzenia umowy najmu przez wynajmującego. Wypełniony druk należy doręczyć później najemcy osobiście lub listownie, uzyskując potwierdzenie złożenia wypowiedzenia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – wzór