Wypowiedzenie umowy najmu – wzór

16.00 

Kwestię wypowiedzenia umowy najmu powinna opisywać sama umowa, ale odnoszą się do niej także przepisy kodeksu cywilnego czy ustawy o ochronie praw lokatorów w przypadku najmu lokalu mieszkalnego.

Zasadniczo, wypowiedzenie umowy najmu może złożyć zarówno wynajmujący, jak i najemca. Jest to jednostronna czynność prawna, która nie wymaga uzyskania zgody drugiej strony stosunku najmu. Wypowiedzenie zawsze musi przyjmować jednak formę pisemną. 

Umowę najmu na czas określony można wypowiedzieć tylko w uzasadnionych przypadkach. Natomiast umowę na czas nieokreślony – w każdym momencie.

Strony obowiązują przy tym terminy wypowiedzenia, np. miesięczny, jeśli czynsz był płacony miesięcznie. Wypowiedzenie umowy najmu powinno wskazywać termin, w którym umowa ulegnie rozwiązaniu. 

Aby wypowiedzenie umowy było skuteczne, najlepiej przygotować je w oparciu o nasz wzór wypowiedzenia umowy najmu i przesłać drugiej stronie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W wypowiedzeniu powinno znaleźć się uzasadnienie i podstawa prawna umożliwiająca wypowiedzenie umowy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy najmu – wzór