Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór

16.00 

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem to forma zakończenia umowy o świadczenie usług. Taka rezygnacja odbywa się na zasadach określonych w zapisach zawartej z placówką umowy. Niekiedy możliwe będzie wypowiedzenie kontraktu ze skutkiem natychmiastowym, innym razem konieczne będzie zachowanie okresu wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem musi przyjmować formę pisemną. W dokumencie poza niezbędnymi danymi formalnymi należy ująć też uzasadnienie wypowiedzenia. W tym miejscu rodzice mogą powołać się zarówno na niezadowolenie z jakości świadczonych przez placówkę usług, jak i na własną sytuację życiową, na przykład konieczność przeprowadzenia się do innego miasta.

Wzór wypowiedzenia umowy z przedszkolem należy wypełnić i podpisać, a następnie złożyć w sekretariacie placówki. Warto wystąpić z takim pismem jak najwcześniej po podjęciu decyzji o rezygnacji, biorąc pod uwagę ewentualny okres wypowiedzenia umowy i koszty związane z opłacaniem czesnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór