Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pisemne żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego to formalne wezwanie do opuszczenia lokalu przez najemcę, który utracił prawo do zajmowania mieszkania.

Dokument przygotowuje się po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu – za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem, po upływie okresu wypowiedzenia.

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego powinno wyznaczać lokatorowi termin na podjęcie konkretnych działań. Po upływie tego terminu wynajmujący ma prawo wystąpić na drogę sądową i wszcząć egzekucję przeciwko najemcy.

Formalne wezwanie do opuszczenia lokalu i zabrania rzeczy powinno zawierać szereg niezbędnych elementów.

Uwzględnia je wzór żądania do opróżnienia lokalu mieszkalnego, który wystarczy wypełnić i przesłać najemcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Pismo zawiera między innymi dane właściciela i lokatora, oznaczenie umowy najmu mieszkania, przyczynę ustania stosunku najmu, termin na opróżnienie lokalu – nie krótszy niż 7 dni – oraz pouczenie o wszczęciu postępowania w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Żądanie opróżnienia lokalu mieszkalnego – wzór