Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Po zakończeniu zajęć w ramach kursu pierwszej pomocy oraz po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym placówka przeprowadzająca szkolenie powinna wydać kursantom zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy, czyli certyfikat, który potwierdza odbycie takiego szkolenia.

Dokument jest ważny przez dwa lub trzy lata od momentu wydania, w zależności od jego przeznaczenia. Z reguły wystawia się go z datą zakończenia kursu lub zaliczenia egzaminu. 

Do wystawienia certyfikatu placówka może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy. Druk został przygotowany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenie określa temat kursu, wymiar godzin szkolenia i dane jednostki przeprowadzającej szkolenie. Wymaga też pieczątki placówki i podpisu osoby uprawnionej. 

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy powinno zawierać wszystkie niezbędne dane osoby, która zaliczyła szkolenie. Wymagane są między innymi imię, nazwisko i numer PESEL oraz data i miejsce urodzenia.

Poza tym ważny w świetle prawa dokument zawsze posiada swój indywidualny numer. Nie musi uwzględniać natomiast oceny końcowej kursanta.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy wzór
  1. POLECAM