Sprzeciw od ukarania karą porządkową wzór

16.00 

Pracodawca powinien pamiętać, że ma obowiązek wysłuchać pracownika, zanim podejmie decyzję o nałożeniu na niego kary porządkowej. Jeśli przy nakładaniu takiej kary naruszy przepisy kodeksu pracy, pracownik będzie miał możliwość wniesienia sprzeciwu lub złożenia pozwu do sądu pracy.

Sprzeciw od ukarania karą porządkową będzie zasadny między innymi wtedy, kiedy pracodawca nałożył na pracownika taką karę po upływie określonych terminów. 

Przełożony nie może zastosować kary porządkowej po upływie dwóch tygodni od momentu, w którym dowiedział się o popełnionym przez pracownika naruszeniu oraz po 3 miesiącach od popełnienia naruszenia.

Sprzeciw od ukarania karą porządkową będzie uzasadniony również wtedy, kiedy pracodawca nałożył na pracownika taką karę bez uprzedniego wysłuchania jego wyjaśnień w danej sprawie.

Pracownik, którego prawa zostały złamane, może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór sprzeciwu od ukarania karą porządkową. Po otrzymaniu takiego pisma pracodawca ma obowiązek wystąpić o określenie stanowiska w sprawie do zakładowej organizacji związkowej, zanim podejmie decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Sprzeciw od ukarania karą porządkową wzór