Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wzór DOC + PDF

16.00 

Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu końcowego niektóre placówki mogą wydawać swoim kursantom specjalne zaświadczenia dotyczące przeprowadzonego kursu.

Dokumenty tego typu są dokładniejsze niż dyplomy czy certyfikaty wydawane po szkoleniu. Zawierają informacje o uczestniku szkolenia, o tematyce szkolenia, o wymiarze godzin szkolenia oraz o samym organizatorze szkolenia.

Co ważne, wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia może wykorzystać tylko placówka objęta systemem oświaty. Inni organizatorzy nie mają prawa wydawać podobnych dokumentów.

Dla swojej ważności zaświadczenie powinno zawierać więc numer, pieczątkę placówki i podpis osoby uprawnionej. Dokument wydaje się dopiero po zakończeniu zajęć lub po zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym, jeśli takowy jest przeprowadzany i podlega ocenie.

Pisemne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uwzględnia wiele danych na temat samego kursu, ale również opis pozyskanej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Może też odnosić się do uprawnień, jakie zdobył uczestnik szkolenia.

Dokument ma więc istotną wartość dla osoby, która odbyła kurs i zaliczyła egzamin końcowy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wzór DOC + PDF