Zawiadomienie o samowoli budowlanej – wzór

16.00 

Jak napisać zawiadomienie o samowoli budowlanej? zawiadomienie takie to dokument, który składa się w organach administracji publicznej, w celu poinformowania ich o nielegalnym rozpoczęciu lub kontynuowaniu budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę.

Zawiadomienie o samowoli budowlanej jest często pierwszym krokiem w procesie zatrzymania toczącej się nielegalnej budowy i jej usunięcia. Składający zawiadomienie może być osobą prywatną lub organem administracji publicznej.

Aby napisać zawiadomienie o samowoli budowlanej, należy pamiętać o kilku ważnych elementach takiego pisma:

  1. Adresat: Zawiadomienie powinno być skierowane do odpowiedniego organu administracji publicznej, takiego jak Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, starosta, burmistrz lub wójt gminy, w zależności od lokalizacji budowy.
  2. Opis budowy: Należy dokładnie opisać budowę, w tym jej lokalizację, rozmiary, charakter i przeznaczenie.
  3. Dowody: Należy dołączyć dowody potwierdzające nielegalność budowy, takie jak zdjęcia lub filmy, które mogą być użyte jako dowód (choć nie jest to konieczne).
  4. Oświadczenie: Należy złożyć oświadczenie, że składający zawiadomienie jest osobą uprawnioną do złożenia zawiadomienia oraz że podaje prawdziwe informacje.
  5. Podpis: Zawiadomienie powinno być podpisane przez składającego pismo.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zawiadomienie o samowoli budowlanej – wzór