Zgoda sąsiada na okno – WZÓR pisma

Kategorie: ,
(1 opinia klienta)

16.00 

Jak napisać zgodę sąsiada na okno? Budując lub remontując dom, inwestora obowiązują przepisy Prawa budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Określają one między innymi odległość ścian od granicy działki sąsiedniej, co ma na celu między innymi ochronę prawa własności i właściwą ochronę przeciwpożarową. Właściciel domu nie może zatem samowolnie zadecydować o wybiciu okna w ścianie czy w dachu, jeśli znajdzie się ono zbyt blisko ściany sąsiedniego budynku.

Kiedy potrzebna będzie zgoda sąsiada na okno i jak taką zgodę napisać? aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody – którą pobierzesz powyżej↑

W jakiej odległości od granicy może znajdować się ściana z oknem?

Aby dowiedzieć się, czy inwestorowi potrzebna jest zgoda sąsiada na wybicie okna, należy sięgnąć do przepisów, które odnoszą się do odległości okien od granic działki. Odpowiednie regulacje znajdujemy w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Według tego aktu prawnego minimalna odległość budynku od granicy z działką sąsiednią wynosi:

  • 4 metry, jeśli budynek jest zwrócony ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę granicy,
  • 3 metry, jeśli budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Jeśli więc ściana z oknem będzie zlokalizowana co najmniej 4 metry od granicy działek, to zgoda sąsiada na okno nie jest potrzebna. Gdyby jednak okazało się, że ta odległość będzie mniejsza, należy wystąpić z prośbą o zgodę do właściciela sąsiedniej nieruchomości.

Co, jeśli okno znajduje się zbyt blisko granicy działek?

Okno w ścianie granicznej wybite bez zgody sąsiada stanowi podstawę zobowiązania właściciela budynku do przebudowy, a nawet zamurowania otworu okiennego. Sąsiad – w tej sytuacji poszkodowany – ma prawo złożyć zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego.

Wystarczy, że wykaże, iż odległość ścian z oknem wynosi mniej niż 4 metry, a to grozi, chociażby szybkim rozprzestrzenianiem się pożaru na jego posiadłość oraz niemożnością przeprowadzenia skutecznej ewakuacji.

Najprawdopodobniej taka sprawa zostałaby rozpatrzona na korzyść sąsiada, a inwestor musiałby usunąć otwór okienny lub zastosować ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.

Jak powinna wyglądać zgoda sąsiada na okno?

Zgoda sąsiada na wykonanie okna w granicy powinna przyjmować formę pisemną. Można przygotować ją w prosty sposób, w oparciu o nasz wzór zgody sąsiada na okno. Dokument wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi i uzyskać podpis sąsiada, a wtedy będzie pełnił rolę dowodową i dobrze zabezpieczy interes inwestora.

Jakie elementy powinna zawierać zgoda sąsiada na okno dachowe lub okno w ścianie budynku? Takie oświadczenie woli musi uwzględniać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • dane osobowe sąsiada,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z planami inwestycji i braku zastrzeżeń,
  • podpis sąsiada.

Kiedy okno w granicy może być legalne?

Sprawy związane z oknem w granicy często kończą się w sądzie. Większość orzeczeń sprowadza się do ocenienia takiej inwestycji jako niezgodnej z prawem. Bywa jednak, że okna zlokalizowane zbyt blisko granicy zostają „zalegalizowane” i właściciel budynku nie musi ich zamurowywać. Dotyczy to sytuacji, kiedy postępowanie wykazuje:

  • ustanowienie służebności,
  • zmiany w przebiegu granic nieruchomości na przestrzeni lat.

Warunkiem zalegalizowania okna w granicy jest posiadanie wszelkich niezbędnych dokumentów, które wykażą, że w momencie wybijania otworu okiennego działanie to było zgodne z przepisami.

Brak odpowiednich danych będzie skutkował przedłużaniem postępowania. Kluczowe okazują się zatem dokumenty archiwalne, w tym księgi wieczyste, pozwalające ustalić zakres służebności.

Czy wybicie okna wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Jeśli właściciel budynku wymienia okna na nowe bez zmiany ich rozmiaru, nie musi uzyskiwać pozwolenia na budowę ani dokonywać zgłoszenia planowanych prac. Jednak już powiększenie okna lub wybicie nowego otworu okiennego wymaga dopełnienia pewnych formalności, które pozwolą inwestorowi uniknąć kary za samowolę budowlaną.

Aby powiększyć lub wstawić nowe okno (a także zamurować to istniejące) inwestor nie potrzebuje pozwolenia na budowę. Musi jednak zgłosić roboty i przedłożyć projekt inwestycji w starostwie, ponieważ takie działanie stanowi ingerencję w ściany nośne budynku – jest przebudową.

Wybicie nowego otworu okiennego lub powiększenie tego istniejącego wiąże się z koniecznością zlecenia wykonania nowego projektu nadproża, które przeniesie obciążenia z wyższych partii ścian i stropu.

Kiedy nowy otwór okienny ma znaleźć się blisko granicy działki, do projektu i zgłoszenia trzeba dołączyć zgodę sąsiada na okno. Nie gwarantuje to jednak, że inwestycję można będzie przeprowadzić bez pozwolenia na budowę, ponieważ:

2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

(…) 1b) 56) przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków (…)

W takim przypadku można podważać fakt, czy wykonanie okna w granicy nie będzie prowadziło do zwiększenia obszaru oddziaływania budynku.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda sąsiada na okno – WZÓR pisma
  1. Wszystko okej, dziękuję i pozdrawiam!