Umowa o wykonanie robót budowlanych – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Umowa o wykonanie robót budowlanych to jedna z umów nazwanych, szczegółowo uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego. Taką umowę należy sporządzić na piśmie, uwzględniając w niej między innymi dane stron, opis przedmiotu umowy, ustaloną kwotę wynagrodzenia, warunki wypowiedzenia umowy czy ewentualne kary umowne za opóźnienia.

Kontrakt zawiera zwykle harmonogram prac z terminami odbioru na poszczególnych etapach, a za niedotrzymanie tych terminów przewiduje kary pieniężne dla wykonawcy.

Umowa o wykonanie robót budowlanych zobowiązuje wykonawcę do realizacji prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z założeniami projektu. Natomiast inwestorowi nakazuje przygotować plac budowy, odebrać wykonane prace i uiścić za nie ustalone wynagrodzenie. 

Wzór umowy o wykonanie robót budowlanych ułatwia przygotowanie dokumentu wolnego od braków czy błędów formalnych.

Warto wykorzystać go, aby kontrakt dobrze i w równym stopniu chronił obie strony stosunku prawnego. Odpowiednio przygotowana umowa jest też podstawą ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Umowa o wykonanie robót budowlanych – wzór