Zgoda współwłaściciela na budowę – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zgoda współwłaściciela na budowę jest wymagana z uwagi na fakt, że inwestor musi przedstawić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Taki dokument jest niezbędny w procesie ubiegania się o pozwolenie na budowę. Budowa bez wątpienia przekracza zakres czynności zwykłego zarządu, dlatego do przeprowadzenia inwestycji potrzebna będzie zgoda nie większości, ale wszystkich współwłaścicieli. 

Zgoda współwłaściciela na budowę powinna przyjmować formę pisemną z uwagi na fakt, że inwestor musi przedstawić ją w starostwie powiatowym. W przypadku braku zgody na budowę, o zgodę zastępczą inwestor może ubiegać się przed sądem – postanowienie zastąpi zgodę współwłaściciela. 

Wzór zgody współwłaściciela na budowę to gotowy do wypełnienia druk, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy dla tego typu pisma.

Należy ująć w nim dane osobowe współwłaściciela, oznaczenie nieruchomości, a także oświadczenie o zapoznaniu się z planowanymi pracami i o braku sprzeciwu. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda współwłaściciela na budowę – wzór
  1. dokument bez zarzutów, szybka wysyłka na adres e-mail.