Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego – wzór

16.00 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego jest potrzebna do złożenia oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Taki dokument inwestor składa bowiem w starostwie powiatowym, dokonując zgłoszenia planowanej inwestycji, co jest czynnością obowiązkową. 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego wiąże się z zarządem nieruchomością wspólną. Jeśli planowana inwestycja nie przekracza zakresu zwykłego zarządu, wymagana jest zgoda większości współwłaścicieli.

Natomiast, gdy wykonanie przyłącza kwalifikuje się jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, niezbędne jest uzyskanie zgody od wszystkich współwłaścicieli. 

Wzór zgody współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego wypełnia się takimi danymi jak oznaczenie nieruchomości czy dane osobowe współwłaściciela.

Podpisana zgoda z oświadczeniem o zapoznaniu się z planowanymi pracami pełni istotną rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu i dobrze zabezpiecza interesy inwestora. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza wodociągowego – wzór