Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego – wzór

16.00 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego jest niezbędna, ponieważ inwestor musi zgłosić taką budowę w starostwie powiatowym. Konieczne okazuje się przy tym złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego może być wymagana od większości lub od wszystkich współwłaścicieli. Wszystko zależy od zakresu planowanych prac.

Najczęściej jednak wykonanie przyłącza, kwalifikowane jest jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a to wiąże się z koniecznością uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli. 

Wzór zgody współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego to gotowy do wypełnienia druk, który ułatwia przygotowanie pisemnej zgody, pełniącej rolę dowodową.

Dokument uwzględnia dane osobowe współwłaściciela, oznaczenie nieruchomości, a także oświadczenie o zapoznaniu się z planowanymi pracami i o braku sprzeciwu. Podpisany druk w pełni zabezpiecza interes inwestora.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza gazowego – wzór