Zgoda współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych – wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Zgoda współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych jest związana z zarządem nieruchomością wspólną. Roboty budowlane – w zależności od zakresu planowanych prac i rodzaju inwestycji – podlegają zgłoszeniu lub wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Inwestor w obu przypadkach musi złożyć w starostwie powiatowym komplet dokumentów, w tym oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zgoda współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych powinna zostać uzyskana od większości lub wszystkich współwłaścicieli. Jest to zależne od sposobu zakwalifikowania planowanych prac – czy mieszczą się one w zakresie czynności zwykłego zarządu, czy wykraczają poza zakres czynności zwykłego zarządu.

W pierwszym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia większości, a w drugim wszystkich współwłaścicieli.

Wzór zgody współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych to druk, który warto wykorzystać do przygotowania pisemnej zgody. Wzór uzupełnia się danymi osobowymi, oznaczeniem nieruchomości i odręcznym podpisem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Zgoda współwłaściciela na wykonanie robót budowlanych – wzór
  1. polecam wzór, dobrze opracowany, zawiera wszystkie potrzebne informacje.