Dzierżawa

Umowa dzierżawy to umowa, w której jedna strona (dzierżawca) uzyskuje prawo użytkowania rzeczy (np. samochodu, maszyny, budynku) od drugiej strony (wydzierżawiającego) na czas oznaczony lub nieoznaczony i za określoną opłatą (czynsz dzierżawny). Czynsz z kolei może być płacony miesięcznie, kwartalnie, rocznie, ale może być też skapitalizowany, czy płatny za okres jeszcze dłuższy (np. cały okres dzierżawy).

 

Dzierżawca nie staje się właścicielem rzeczy, lecz ma prawo do jej użytkowania zgodnie z warunkami umowy dzierżawy. Po zakończeniu okresu dzierżawy rzecz powraca w ręce dzierżawcy.

 

Umowa dzierżawy to umowa wzajemna, którą reguluje art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 1.Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

§ 2.Czynsz może być zastrzeżony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju. Może być również oznaczony w ułamkowej części pożytków.

Showing all 16 results