Potwierdzenie odbioru rzeczy dzierżawionej – wzór

Kategorie: ,

16.00 

W ramach umowy dzierżawy dzierżawca zobowiązany jest do odbioru dzierżawionej rzeczy w określonym terminie. Powinien również sprawdzić stan takiego przedmiotu i zgłosić ewentualne wady przedmiotu.

Potwierdzenie odbioru rzeczy dzierżawionej pozwala ustalić moment, w którym rozpoczęła się dzierżawa i od którego należy liczyć czas na zgłoszenie ewentualnych wad przedmiotu dzierżawy. 

Formalne potwierdzenie odbioru rzeczy dzierżawionej wraz z datą stanowi dowód na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z karami umownymi.

Należy pamiętać też, że od momentu odbioru rzeczy dzierżawionej dzierżawca przejmuje za nią pełną odpowiedzialność. To również z tego względu kluczowe jest ustalenie konkretnej daty odbioru rzeczy dzierżawionej. 

Gotowy do wypełnienia wzór potwierdzenia odbioru rzeczy dzierżawionej zawiera wszystkie niezbędne elementy dla tego typu pisma i dobrze zabezpiecza interes obu stron umowy dzierżawy.

Pełni też podobną rolę do protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu dzierżawy, przy czym korzystniej jest, kiedy stanowi jego uzupełnienie. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Potwierdzenie odbioru rzeczy dzierżawionej – wzór