Prośba o przedłużenie umowy dzierżawy – wzór

17.00 

O przedłużenie umowy dzierżawy można poprosić zarówno właściciela prywatnego, jak i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Możliwość przedłużenia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą wynika z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Prośba o przedłużenie umowy dzierżawy rozpatrzona pozytywnie skutkuje brakiem stosowania procedury przetargowej.

Aby mogło dojść do przedłużenia umowy dzierżawy, rolnik musi przestrzegać pewnych terminów. Jego prośba o przedłużenie umowy dzierżawy powinna wpłynąć do Krajowego Ośrodka na co najmniej 3 miesiące przed zakończeniem okresu bieżącej dzierżawy.

W odpowiedzi na taką prośbę rolnik powinien otrzymać warunki dzierżawy na kolejny okres. Może zaakceptować je lub je odrzucić. 

Aby przygotować wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy, wystarczy wypełnić wzór prośby o przedłużenie umowy dzierżawy. Na pozytywne rozpatrzenie prośby może liczyć dzierżawca, który wywiązywał się ze swoich obowiązków i jest wiarygodny finansowo. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o przedłużenie umowy dzierżawy – wzór