Oświadczenie o rezygnacji z dzierżawy – wzór

16.00 

Oświadczenie o rezygnacji z dzierżawy to dokument, w którym wypowiadasz swoją wolę rozwiązania umowy dzierżawy. Możesz skorzystać z tej formy pisma, jeśli chcesz zrezygnować z dzierżawy nieruchomości lub innego rodzaju ruchomości, takiej jak samochód czy sprzęt.

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę dzierżawy, należy spełnić kilka warunków:

  • Oświadczenie należy sporządzić na piśmie
  • Oświadczenie o rezygnacji z dzierżawy powinno zawierać dane obu stron: dzierżawcy i wynajmującego.
  • Należy wskazać przedmiot dzierżawy, czyli nieruchomość lub ruchomość, którą objęta jest umowa.
  • Oświadczenie powinno zawierać datę, od której rezygnacja ma być skuteczna.
  • Dokument powinien zostać podpisany przez dzierżawcę.
grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o rezygnacji z dzierżawy – wzór