Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór doc pdf

16.00 

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego dotyczy najczęściej przedłużenia okresu trwania umowy, ewentualnie zmiany wysokości opłat za dzierżawę. Aneksy mogą służyć jednak usuwaniu, modyfikowaniu i dodawaniu nowych zapisów do treści zawartej umowy. Sporządza się je wyłącznie za porozumieniem stron. 

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego powinien odnosić się do umowy dzierżawy, którą modyfikuje. Dokument musi zawierać więc dane stron, dane przedmiotu dzierżawy oraz opis wprowadzanych zmian.

Jako integralna część umowy dzierżawy gruntu rolnego, podpisany przez obie strony aneks powinien zostać dołączony do wszystkich egzemplarzy umowy.

Wzór aneksu do umowy dzierżawy gruntu rolnego to gotowy do wypełnienia druk, który można wykorzystać do przygotowania dokumentu wprowadzającego nowe zapisy, usuwającego poprzednie zapisy lub modyfikującego warunki umowy.

Warto pamiętać, że aneks musi przyjmować taką samą formę, jak umowa, której dotyczy, dlatego jeśli umowę dzierżawy zawarto w formie aktu notarialnego, to również aneks należy podpisać u notariusza.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy dzierżawy gruntu rolnego wzór doc pdf