Oświadczenie o dzierżawie – wzór

16.00 

Pisemne oświadczenie o dzierżawie przydaje się rolnikowi między innymi w procesie wnioskowania o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Niezależnie od tego, w jakiej formie zawarł on umowę dzierżawy – czy jest to umowa w formie aktu notarialnego, czy umowa zawarta w zwykłej formie pisemnej.

Co ważne, nawet umowa dzierżawy zawarta w formie ustnej uprawnia rolnika do uzyskania zwrotu akcyzy, jednak może on zostać poproszony przez urzędników o przedstawienie dowodu dzierżawy, na przykład wypełnionego wzoru oświadczenia o dzierżawie.

Oświadczenie o dzierżawie poza danymi dzierżawcy powinno uwzględniać również wskazanie, od kogo rolnik dzierżawi grunty oraz jaka jest ich powierzchnia, miejsce położenia i numer.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Popełnienie takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Warto pamiętać, że do oświadczenia o dzierżawie potrzebne może być również oświadczenie wydzierżawiającego, w którym deklaruje on, że nie występował z wnioskiem o zwrot akcyzy w odniesieniu do wskazanych gruntów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o dzierżawie – wzór