Blokada alkoholowa w samochodzie – poznaj przepisy!

Życie pisze przeróżne scenariusze, w szczególności na polskich drogach, na których sytuacja jest dynamiczna i nieprzewidywalna. Pomimo zaostrzenia kar, a także regularnego nagłaśniania spraw z udziałem pijanych kierowców tych nadal można spotkać na drodze. To właśnie oni uchodzą za najczęstszą grupę sprawców wypadków drogowych. Trzeba jednak zauważyć, że polskie prawo przewiduje różnorodne kary dla osób, które zdecydowały się wsiąść za kierownicę po skonsumowania alkoholu, tym samym dopuszczając się wykroczenia, a nawet przestępstwa związanego z prowadzeniem samochodu pod wpływem. Niektórzy skazani mają możliwość korzystania z rozwiązania zwanego blokadą alkoholową. W poniższym artykule odpowiemy, czym jest, kiedy dokładnie można ją zastosować oraz ile kosztuje montaż blokady alkoholowej, a także przedstawimy najważniejsze przepisy wykonawcze.
Blokada alkoholowa w samochodzie

Czym jest i na czym polega blokada alkoholowa?

Zgodnie z art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym blokada alkoholowa to urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego oraz pojazdu szynowego, gdy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przez kierującego będzie wynosić co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Biorąc pod uwagę powszechnie obowiązujące przepisy, przytoczone powyżej blokada alkoholowa, w którą został wyposażony samochód z napędem silnikowym, ma za zadanie uniemożliwić jego uruchomienie po spożyciu alkoholu.

Aby jednak było to możliwe, w pierwszej kolejności kierowca jest zobowiązany dmuchnąć w ustnik. W momencie wykrycia w wydychanym powietrzu stężenia alkoholu powyżej granicy przedstawionej w przepisach wykonawczych blokada alkoholowa zostanie uruchomiona.

Co ciekawe, urządzenie może zostać zamontowane również w samochodach ze wbudowanym systemem start-stop. Jednak nie wymaga ono od kierowy ponownego dmuchnięcia przy każdym zgaszeniu silnika przez wcześniej określony czas (co dwie lub cztery godziny).

Blokada alkoholowa – przepisy wykonawcze, które warto znać

Blokada alkoholowa to nie tylko urządzenie, która pozwala zadbać o bezpieczeństwo kierowcy oraz innych osób na drodze. To przede wszystkim jeden ze sposobów, pozwalający na skrócenie okresu pozbawienia uprawnienia do kierowania pojazdami. Blokada alkoholowa w samochodzie jest regulowana przez przepisy znajdujące się w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego.

Zgodnie z art. 182a k.k.w ust. 1 “Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 2 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd morze orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o uchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137, z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji”.

Blokada alkoholowa w samochodzie przepisy - jak wyglądają

Kiedy można zastosować blokadę alkoholową?

Aktualne przepisy przewidują, że blokada alkoholowa w samochodzie może zostać założona, jeśli został spełniony warunek konieczny. Czyli w przypadku, jeśli kierowca wykonywał środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.

Zakaz może zostać orzeczony w miesiącach lub latach. Co więcej, zastosowanie instytucji blokady alkoholowej może dotyczyć również sprawców, wobec których orzeczono dożywotny zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 ust. 3 lub 4 Kodeksu karnego.

Jednak warunkiem jego zastosowania jest wykonywanie orzeczonego dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów przez okres co najmniej 10 lat.

Blokada alkoholowa a praktyczne informacje dla kierowców

Aby zaistniała możliwość skorzystania z rozwiązania, jakim jest blokada alkoholowa, musi zostać dopełniony szereg obowiązków, o których mowa w przepisach objętych ustawą Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa w Twoim samochodzie może zostać zamontowana przez producenta urządzenia lub upoważnionego przedstawiciela.

Co więcej, urządzenie podlega regularnej kalibracji – co 12 miesięcy. Pierwsza kalibracja jest dokonywana w momencie montażu urządzenia. W związku, z którą kierowca otrzymuje dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej. Należy również pamiętać, że pojazd, który został wyposażony w blokadę alkoholową, podlega niezależnemu badaniu technicznemu.

Zostaje ono przeprowadzone po okazaniu wcześniej wspomnianego dokumentu potwierdzającego kalibrację urządzenia.

Kierujący pojazdem, w którym zostało zastosowane rozwiązanie, ma obowiązek posiadać przy sobie zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu techniczny z wynikiem pozytywnym oraz dokument potwierdzający jego kalibrację, wystawiony przez producenta lub upoważnionego do tego przedstawiciela.

Polecane wzory pism:

Współpraca
Współpraca
Artykuł sponsorowany - tekst partnera.

więcej porad

Programy lojalnościowe typu „premium” i płatne członkostwo – jakie są strategie tego typu programów i dokąd one zmierzają?

Przykładami programów lojalnościowych typu premium są: Allegro Smart Empik Premium Amazon Prime BARNES & NOBLE COM [reklama-ads] Segmentacja uczestników jako motywator Organizatorzy programów lojalnościowych typu premium stosują segmentację rynku jako motywator do działania. Jak można segmentować uczestników? Jednym ze sposobów jest segmentacja na podstawie wartości koszyka zakupowego w określonym przedziale czasowym - im wyższa wartość, tym klient kwalifikuje się do wyższego poziomu członkostwa. Kolejną możliwością jest płatność za uczestnictwo, na przykład wykupienie subskrypcji, często dobrowolnej, efektem czego są korzyści przewyższające koszt samej subskrypcji. Iną możliwości jest segmentacja na podstawie posiadanych produktów, na przykład na podstawie posiadanych kart płatniczych. Strategia programów lojalnościowych typu premium [reklama-ads] Jaką strategię najczęściej obierają podmioty tworzące programy lojalnościowe i płatne członkostwa dla swoich klientów? Można wymienić ich 5: Płatne członkostwo - jest to sposób zacieśnienia więzi z klientami związanymi już z daną marką poprzez zaoferowanie im dodatkowych profitów w zamian za określone, stałe opłaty. Natychmiastowa gratyfikacja - uczestnicy od razu otrzymują obiecane bonusy. Dodatkowe korzyści inne niż pieniężne - zamiast zniżek oferowane są na przykład uczestnictwo w wydarzeniach czy dodatkowe, ekskluzywne treści w formie chociażby ebooków. Zasada Pareto. Partnerstwo z luksusowymi markami - uczestnicy mogą korzystać z usług czy dobór marki, którą wspierają finansowo w postaci płatnego programu lojalnościowego. [reklama-ads] Kierunki programów lojalnościowych premium Programy lojalnościowe i płatne członkostwa wciąż się rozwijają, aby jak najlepiej zaangażować klientów, a przez to - przynosić zyski. Jakie są kierunki tych narzędzi?  Przede wszystkim zaangażowanie klienta. Płatne programy sprawdzają się lepiej - według badań klienci, którzy decydują się zapłacić za udział w programie, są bardziej lojalni, aktywni i zdeterminowani do działania. Aplikacja mobilna to kolejny istotny kierunek, ponieważ ułatwia ona korzystanie z programu. Ważne jest również personalizowanie ofert - klient zrozumiany, to klient wierniejszy marce. Programy prowadzone są także w stronę wyjątkowych doznań, co oznacza, że klient w zamian otrzymuje na przykład dedykowaną obsługę, informacje o prestiżowych wydarzeniach czy dostęp do przedsprzedaży biletów, na które czeka. [reklama-ads]

Czy marka to znak towarowy? Jak najlepiej chronić swoją markę?

Co to jest znak towarowy? Zgodnie z prawną definicją, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa, może nim być w na przykład: wyraz, rysunek, logo, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk. [reklama-ads] Znak towarowy służy odróżnieniu towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od innego – a więc pełni tę samą funkcję, co marka. Na znak towarowy Urząd Patentowy może udzielić prawa ochronnego. Marka a znak towarowy – czy to to samo? W pewnym stopniu tak – markę możemy chronić prawnie jako znak towarowy, w odpowiednim urzędzie. Jeśli chcemy uzyskać ochronę w Polsce – należy dokonać zgłoszenia do UPRP, czyli Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, a jeśli chcemy mieć ochronę w całej Unii Europejskiej – to zgłoszenie trzeba złożyć do EUIPO, czyli Urzędu Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej. Aby dobrze i skutecznie chronić znak towarowy, warto skorzystać z usług rzecznika patentowego, na przykład Kancelarii Patentowej PATENTBOX. Znak towarowy i jego ochrona Prawo ochronne na znak towarowy ma wartość majątkową i wchodzi w skład majątku przedsiębiorstwa. Od strony praktycznej prawo ochronne na znak towarowy nie daje nam bezwzględnego prawa do używania znaku. [reklama-ads] Zresztą, znaku można używać i bez jego rejestracji w urzędzie. Niemniej, warto ubiegać się o prawo ochronne na nasz znak, bo może ono posłużyć do skutecznego sprzeciwienia się, gdy ktoś inny użyje, dla towarów/ usług identycznych lub podobnych, znaku towarowego identycznego z naszym lub myląco do niego podobnego. Patent a znak towarowy Nie można opatentować marki. Patenty są udzielane wyłącznie na wynalazki, czyli rozwiązania o charakterze technicznym. Nie należy więc mylić prawa ochronnego na znak towarowy z patentem. Informowanie o tym, że posiadamy patent, podczas gdy mamy jedynie rejestrację znaku towarowego, może zostać potraktowane za próbę wprowadzenia naszych klientów w błąd i za czyn nieuczciwej konkurencji. Ile trwa ochrona znaku towarowego? Teoretycznie, ochrona znaku towarowego może trwać w nieskończoność. Należy jednak pamiętać o tym, by co 10 lat opłacać kolejne okresy ochrony znaku towarowego. Dysponując prawem ochronnym na znak towarowy, możemy przy znaku używać symbolu ® - używając go na terenie tego kraju, w którym ochrona obowiązuje. [reklama-ads] Podział znaków towarowych Jako znak towarowy chronić możemy nie tylko samą markę. Znakiem towarowym może być również hasło reklamowe, logo, sygnał dźwiękowy (np. jingiel), przedmiot 3D – pod warunkiem że nadają się do wyróżniania towarów/ usług na rynku na tle konkurencji. Znaki towarowe dzielimy na: ● słowne (samo słowo lub wyrażenie, chronione w oderwaniu od grafiki), ● słowno-graficzne (logo zawierające napis), ● graficzne (logo bez napisu), ● przestrzenne (np. charakterystyczny kształt butelki), ● słowno-graficzno-przestrzenne (np. butelka z etykietą), ● dźwiękowe (np. jingiel), ● kolor (ochrona samej barwy, np. konkretnego odcienia fioletu dla czekolady) ● ruchome (np. gif) ● multimedialne (np. krótki filmik).   [reklama-ads] Najczęściej spotykane są pierwsze trzy typy znaków towarowych: słowne, słowno-graficzne i graficzne. Dlaczego warto chronić znak towarowy? W Europie system ochrony znaków towarowych działa na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Jeśli ktoś nas ubiegnie i zgłosi znak identyczny lub myląco podobny do naszej marki, może zablokować nasz biznes. Dlatego warto zadbać o ochronę swojej marki jako znaku towarowego.